Jaarvergadering. terug

De voorzitter opende de 49e ledenvergadering.

Na alle mededelingen, werd Raoul Heijman gehuldigd voor zijn 40 jarig lidmaatschap.

Hij is inmiddels ook 20 jaar secretaris en zeer actief binnen de club, daarvoor bedanken wij hem ook namens

bestuur en leden, Raoul werd na een leuke speech een bloemetje aangeboden en een leuk cadeautje.

 

Om effe voor 22.00 uur werd de vergadering afgesloten en kon iedereen nog een lekker glaasje drinken.

 

Tijdens deze vergadering werd Ben Lampe herkozen als bestuurslid/penningmeester.

En Pedro Kessels werd ook weer herkozen als bestuurslid.