KLASSE 5 recreanten 3                                      
                                       
  week 38 - 39           week 2                            
  5001 MEPPERS 3 - PANNINGEN 2 26-9-2007 3 - 7   5037   PANNINGEN 2 - MEPPERS 3   7-1-2008 6 - 4      
  5002 ROGGEL 3 - DESTATEC 3   24-9-2007 3 - 7   5038   DESTATEC 3 - ROGGEL 3   11-1-2208 5 - 5          
  5003 VENLO 2 - KONINGSLUST 1 19-9-2007 6 - 4   5039   KONINGSLUST 1 - VENLO 2   7-1-2008 3 - 7                    
  5004 SETA 4 - SETA 5     20-9-2007 3 - 7   5040   SETA 5   - SETA 4   28-12-2007 3 - 7                    
                                                         
                                                               
  week 40                 week 3-4                                        
  5005 = - MEPPERS 3             5041   MEPPERS 3 - =                            
  5006 PANNINGEN 2 - ROGGEL 3   1-10-2007 7 - 3   5042   ROGGEL 3 - PANNINGEN 2   28-1-2008 6 - 4                  
  5007 DESTATEC 3 - KONINGSLUST 1 3-10-2007 7 - 3   5043   KONINGSLUST 1 - DESTATEC 3   21-1-2008 5 - 5                  
  5008 VENLO 2 - SETA 4   3-10-2007 8 - 2   5044   SETA 4   - VENLO 2   17-1-2008 8 - 2                  
                                                         
                                                       
  week 41             week 5-6                                      
  5009 = - PANNINGEN 2           5045   PANNINGEN 2 - =                
  5010 ROGGEL 3 - SETA 5   8-10-2007 6 - 4   5046   SETA 5   - ROGGEL 3   31-1-2008 5 - 5          
  5011 DESTATEC 3 - SETA 4   10-10-2007 4 - 6   5047   SETA 4   - DESTATEC 3   5-3-2008 6 - 4                  
  5012 KONINGSLUST 1 - MEPPERS 3   8-10-2007 7 - 3   5048   MEPPERS 3 - KONINGSLUST 1 30-1-2008 7 - 3                  
                                                         
                                                         
  week 42-43             week 7-8                                      
  5013 PANNINGEN 2 - KONINGSLUST 1 15-10-2007 9 - 1   5049   KONINGSLUST 1 - PANNINGEN 2   11-2-2008 3 - 7          
  5014 VENLO 2 - =             5050   =   - VENLO 2                    
  5015 SETA 5 - DESTATEC 3   25-10-2007 2 - 8   5051   DESTATEC 3 - SETA 5   15-2-2008 7 - 3                  
  5016 SETA 4 - ROGGEL 3   18-10-2007 5 - 5   5052   ROGGEL 3 - SETA 4   18-2-2008 7 - 3                  
                                                         
                                                         
  week 44             week 9-10                                      
  5017 SETA 5 - PANNINGEN 2 1-11-2007 4 - 6   5053   PANNINGEN 2 - SETA 5   25-2-2008 5 - 5          
  5018 = - ROGGEL 3             5054   ROGGEL 3 - =                    
  5019 KONINGSLUST 1 - SETA 4   29-10-2007 4 - 6   5055   SETA 4   - KONINGSLUST 1 28-2-2008 9 - 1                  
  5020 MEPPERS 3 - VENLO 2   31-10-2007 4 - 6   5056   VENLO 2 - MEPPERS 3   27-2-2008 6 - 4                  
                                                         
                                                             
  week 45-46                 week 11                                    
  5021 KONINGSLUST 1 - SETA 5   12-11-2007 5 - 5   5057   SETA 5   - KONINGSLUST 1 13-3-2008 7 - 3                  
  5022 VENLO 2 - PANNINGEN 2 7-11-2007 6 - 4   5058   PANNINGEN 2 - VENLO 2   10-3-2008 1 - 9                
  5023 SETA 4 - =             5059   =   - SETA 4                          
  5024 DESTATEC 3 - MEPPERS 3   3-12-2007 5 - 5   5060   MEPPERS 3 - DESTATEC 3   12-3-2008 5 - 5              
                                                           
                                                 
  week 47             week 12-13                              
  5025 SETA 5 - MEPPERS 3   22-11-2007 6 - 4   5061   MEPPERS 3 - SETA 5   26-3-2008 6 - 4        
  5026 = - KONINGSLUST 1           5062   KONINGSLUST 1 - =                  
  5027 ROGGEL 3 - VENLO 2   19-11-2007 1 - 9   5063   VENLO 2 - ROGGEL 3   26-3-2008 6 - 4                
  5028 PANNINGEN 2 - DESTATEC 3   19-11-2007 5 - 5   5064   DESTATEC 3 - PANNINGEN 2   21-3-2008 6 - 4              
                                                       
  week 48-49             week 14-15                              
  5029 SETA 5 - =             5065   =   - SETA 5                            
  5030 SETA 4 - PANNINGEN 2 29-11-2007 4 - 6   5066   PANNINGEN 2 - SETA 4   31-3-2008 2 - 8      
  5031 DESTATEC 3 - VENLO 2   30-11-2007 7 - 3   5067   VENLO 2 - DESTATEC 3   2-4-2008 7 - 3      
  5032 MEPPERS 3 - ROGGEL 3   23-1-2008 4 - 6   5068   ROGGEL 3 - MEPPERS 3   7-4-2008 5 - 5      
                                                 
  week 50-51             week 16-17                      
  5033 VENLO 2 - SETA 5   12-12-2007 7 - 3   5069   SETA 5   - VENLO 2   17-4-2008 4 - 6      
  5034 = - DESTATEC 3             5070   DESTATEC 3 - =                
  5035 KONINGSLUST 1 - ROGGEL 3   10-12-2007 4 - 6   5071   ROGGEL 3 - KONINGSLUST 1 14-3-2008 7 - 3      
  5036 MEPPERS 3 - SETA 4   12-12-2007 5 - 5   5072   SETA 4   - MEPPERS 3   24-4-2008 5 - 5      
                                       
                                       
                                                 
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   TOT. PERC.                    
                                                                         
  Milan Bakkes               1                       1 50,0%                            
  Astrid v. Cruchten 2 2 1 2   1 2 1   1 0 2 2   1 2 0     19 67,9%                            
  Siegfried Klein 1 1 0 2   0 0 2   1 1 1 1   1 0 0     11 39,3%                            
  Peter v.d. Velden 1 2 0 2   2 2 2   1 2 1 2   2 2 2     23 82,1%                            
  Reinhold Schuh 2 1 1 1   1 0                         6 50,0%                            
  Anita Driessen                   0 1 0 1   1 1 0     4 28,6%                            
  Enzo Zeekaf                                         0 #DEEL/0!                            
                                                                           
  dubbel bovenin 1 0 1 0   1 1 0   1 0 0 0   0 0 0     5 35,7%                            
  dubbel onderin 0 1 1 1   0 0 1   1 1 0 1   0 1 1     9 64,3%                            
                                                           
                                                   
                                                   
                                   
                            totaal     plaats              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18                        
  MEPPERS 3   3   3   4 5 4 4 5 4   7   4 5 6 5 5   64 6                
  ROGGEL 3   3 3 6 5     1 6 6 5 6 5 7     4 5 7   69 5                
  VENLO 2   6 8     6 6 9 3 7 7 2     6 9 6 7 6   88 1 Kampioen              
  SETA 4   3 2 6 5 6     4 5 7 8 6 3 9     8 5   77 3                
  SETA 5   7   4 2 4 5 6   3 3   5 3 5 7 4   4   62 7                
  KONINGSLUST 1 4 3 7 1 4 5     4 3 5 3 3 1 3     3   49 8                
  DESTATEC 3 7 7 4 8   5 5 7   5 5 4 7   5 6 3     78 2                
  PANNINGEN 2 7 7   9 6 4 5 6   6 4   7 5 1 4 2     73 4                
  =                                                            
                                                               
                                           
                       
                                     
  club   adres               telefoon   speeltijd            
                                                                 
  Panningen   Min. Calsstraat 3, Panningen                         077-3074409 20,00 uur          
  Roggel   Micosport, Heldensedijk 2, Roggel                          20,30 uur          
  Meppers   Maasbreesestraat 48a, Blerick         077-3872060 20,00 uur          
  Destatec   Peelveldlaan 42, Swalmen, (achter de sporthal)                0475-504023 20,00 uur          
  Seta   Tafeltennishome Stapvast, Wilhelminastr. 3, achter de sporthal, Sevenum   077-4673189 20,45 uur          
  Venlo   Sporthal, Gulikstraat 198, Venlo                       06-24743214 20,30 uur          
  Koningslust Gemeenschapshuis, Rect. Isidorusstraat 5, Koninglust     20,45 uur