DE GESCHIEDENIS VAN “T.T.V. DESTATEC”.

In de lente van 1969 werd in de toenmalige “Fuu” de eerste bijeenkomst belegd die resulteerde in de oprichting van een tafeltennisvereniging in Swalmen. Deze tafeltennisvereniging werd ondergebracht bij S’62.De vereniging startte met een negental leden die serieus de tafeltennissport beoefenden in jeugdhuis “Gevaren”. Er werd gespeeld op een paar oude, reeds versleten tafeltennistafels van het patronaat.Na bijna een jaar puur recreatief bezig te zijn geweest werd in 1970 de overstap naar de Nederlandse Tafeltennisbond (N.T.T.B.) gemaakt. Door de toename van het aantal leden bleek uitbreiding van het aantal zaaluren noodzakelijk. In augustus 1972 werd dan ook besloten te verhuizen naar jeugdhuis “de Keet” aan de Baron de Schencklaan. Doordat inmiddels alle banden met het jeugdwerk van S’62 waren verbroken, kreeg op 19 mei 1973 de tafeltennispoot van S’62 een nieuwe naam: “De Swalmer Tafeltennisclub” (= T.T.V. Destatec). In 1974 kende de vereniging een explosieve ledengroei. Binnen 5 jaar steeg het aantal leden naar 82. De roep om een eigen clubgebouw werd binnen de vereniging dan ook steeds luider. In 1975 werd door het toenmalige gemeentebestuur medegedeeld dat kon worden ingestemd met de bouw van een eigen clubgebouw. Nog in datzelfde jaar werd de bouwvergunning verleend. Direct daarna werd begonnen met de graafwerkzaamheden aan de Bosstraat. Op deze locatie werd een gebouw geplaatst dat bestond uit een verbindingsgang uit het ziekenhuis van Sittard en een noodkerk uit Nederweert. Sedert de bouw in 1975 had het clubgebouw een totale gedaanteverwisseling ondergaan. Alle houten buitenwanden werden vervangen door bakstenen muren en daarnaast was er een bezoekersruimte bijgebouwd.Tot mei 2002 hebben wij dan ook zeer genoten van ons clubgebouw aan de Pannenkleiweg. Omdat al een aantal jaren bekend was dat de woningbouw woningen wilden bouwen aan de Bosstraat werd er gezocht naar een andere locatie, na veel jaren onderhandelen werd er in 2002 eindelijk gestart met onze huidige locatie achter de sporthal. Op sportief vlak zijn voornamelijk de dames binnen de vereniging zeer succesvol geweest. Begin jaren ‘80 speelden de dames van de vereniging 1e divisie, de op één na hoogste klasse in Nederland.

 

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR      KLIK HIER

 

VERENIGING

Destatec beschikt, zoals reeds eerder vermeld, over een eigen accommodatie die is voorzien van alle middelen om de tafeltennissport te kunnen beoefenen. In 2012 telt de vereniging circa 85 leden waarvan  de helft jeugdleden. Ongeveer een veertigtal leden neemt deel aan de competitie. Een vijftiental heren/dames binnen de vereniging neemt deel aan de reguliere competitie in de afdeling Limburg. Een meisjesteam komt uit in de landelijke competitie. Daarnaast nemen een aantal dames en heren deel aan de recreanten-competitie in de afdeling Noord Limburg. Bij de jeugd komen verschillende teams uit in de reguliere competitie in de afdeling Limburg en Landelijk. Tenslotte nemen leden van T.T.V. Destatec deel aan diverse toernooien die door geheel Nederland plaats vinden. Gedurende het tafeltennisseizoen worden in de rubriek ‘Destatec Actueel’ in weekblad ‘t Zjwaemke de verrichtingen van onze leden en de op het programma staande activiteiten van onze vereniging gepubliceerd. Ook op onze internet site www.destatec.nl is alle informatie te vinden. Tevens profileert onze vereniging zich al vanaf 1970 middels de jaarlijkse “toiletpapieractie”. Gedurende een week wordt dan in geheel Swalmen huis aan huis toiletpapier aangeboden aan de inwoners van Swalmen. Elk jaar nemen ook een groot aantal bedrijven deel aan deze actie. Binnen onze vereniging hebben wij een zeer actieve jeugdcommissie die vele activiteiten buiten het tafeltennissen organiseert. Ook organiseert Destatec in samenwerking met de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) jaarlijks in de kerstvakantie het kindertafeltennisfeest voor kinderen van de basisscholen. Dit om de kinderen van Swalmen en omstreken warm te maken voor onze vereniging. Elk jaar nemen zo’n vijftig kinderen deel aan dit toernooi.

 

JEUGD COMMISSIE

Onze jeugd commissie binnen Destatec is zeer actief. Zij organiseren het hele jaar door van alles voor de jeugd. In het begin van het jaar is het meestal carnaval, hier wordt dan een gave disco georganiseerd waarbij een prins en prinses worden uit geroepen. In de Paasvakantie wordt ook altijd wat georganiseerd zoals een speurtocht, een toernooi of een leuke spellen middag. Net na de grote vakantie volgt meestal het trainingskamp van 3 dagen en 2 nachten. Dit kamp heeft altijd een leuk thema waar dan het hele kamp over gaat. Vlot genoeg na het kamp is het alweer herfst vakantie, ook hier wordt weer van alles georganiseerd zoals een vossenjacht, of een playback show, of een gek batjes toernooi, noem maar op. Dan komt Sinterklaas aan de beurt, ook dit slaan we natuurlijk niet over, de laatste jaren zijn steeds 6 zwarte pieten met de kinderen mee op pad gegaan om de schoorsteen of de schoenen van sinterklaas terug te vinden,natuurlijk zit er na afloop ook een kadootje aan vast. De laatste jaren hebben we met de kinderen tussen Sinterklaas en kerst, een avond geknutseld en allemaal leuke kerstkaarten gemaakt. Dan als afsluiting van het jaar hebben we al een aantal jaren het Familie toernooi, hier mag men met de hele familie aan mee doen en strijden voor de Familiecup, het is dan altijd heel gezellig allemaal samen met een worstenbroodje en een kop koffie. Ook brengt de jeugdcommissie het clubblaadje van de vereniging uit, dit clubblaadje heet het Bebbelke en iedereen kan hier tekeningen , moppen of zo maar iets leuks in schrijven. Het Bebbelke komt 4 keer per jaar uit.

 

 

De PR commissie

In 2001 is de pr commissie gestart met het opzetten van een sponsorenbeleid. Destatec is nog steeds op zoek naar personen of bedrijven die Destatec op een financiële wijze willen ondersteunen. Ten gevolge van de verslechterde economie is het erg moeilijk om een sponsor te vinden. Indien jullie iemand weten die mogelijk interesse heeft om Destatec te sponsoren kunnen jullie dat aan de P.R.-commissie kenbaar maken.

 

                                      Technische commissie

De hoofdtaak van de Technische commissie is het verzorgen van de wekelijkse trainingen. Ook draagt deze commissie onder andere zorg voor het samenstellen van de diverse teams die deelnemen aan de verschillende competities. Verder houdt deze commissie zich bezig met de vorming van het technisch kader het opstellen van Trainingsjaarplannen, het begeleiden en coachen van de jeugd bij Wedstrijden en het contact onderhouden met ouders,clubs en de bond.

 

Accommodatie commissie

Deze commissie zorgt voor de roosters Beheer en onderhoud gebouw, beheer en onderhoud van materialen en het beheren van kantine. Ook zorgt zij voor de inkopen en bijhouden van voorraad en het bedienen van keuken, bar Controle en afdracht van kas.

 

Activiteiten commissie

Deze commissie coördineert de diverse rand- activiteiten en de financiële acties. Voor al deze activiteiten en acties is een draaiboek opgesteld waarin staat aangegeven wie wat wanneer moet doen. Tevens zorgt de commissie voor mededelingen op het prikbord

 

            Competitie

Destatec neemt zowel bij de senioren als bij de jeugd deel aan de competitie van de Nederlandse Tafeltennis Bond (NTTB). Daarnaast neemt Destatec ook deel aan de recreanten competitie. Er vindt twee maal per jaar een NTTB competitie plaats een begint in het najaar in september en de ander in het voorjaar in januari. Meestal speelt men dan 10 wedstrijden waarvan 5 uitwedstrijden en 5 thuiswedstrijden, een team bestaat uit min. 3 spelers. Een competitie wedstrijd bestaat uit 10 partijen waarvan 9 enkels en 1 dubbel partij. Na die 10 wedstrijden kan men promoveren of dregaderen al naar gelang de prestatie. De competitie wedstrijden worden op zaterdag gespeeld, de jeugd speelt thuis om 10.30 uur en de senioren beginnen om 15.00 uur. De beginnende jeugdleden spelen in een beginners competitie hier bestaat een team uit 2 spelers, zij spelen ook maar 5 partijen, 4 enkels en 1 dubbel. De recreanten spelen door de week, thuis wordt er meestal op maandag/woensdag avond of op vrijdag avond gespeeld om 20.00/20.30 uur. Een recreanten team bestaat uit 4 spelers, zij spelen over het hele jaar een competitie die kan variëren van 10 tot 18 wedstrijden per competitie. De wedstrijden bestaan uit 8 enkels en 2 dubbels. Wanneer men aan de competitie deel neemt dient men verplichte sportkleding te dragen, voor Destatec is dit een zwarte korte broek en een blauw met zwart Destatec shirt, dit is verkrijgbaar bij de wedstrijd-secretaris.

 

Toernooien

De jeugd van Destatec kan deelnemen aan diverse toernooien. Tegenwoordig zijn dit de Limburgse Jeugdmasters (LJM), deze bestaat uit 4 toernooien en een finale. Ook wordt er deelgenomen aan de Limburgse kampioenschappen en aan licentietoernooien.